HUR DET BÖRJADE
Hur och vad som serverades i skolmåltiden var startskottet. Mötet med gästerna, den massproducerade transporterade skollunchen och besluten bakom den. Pulvermos, färdiga färsrätter och pulversåser, anonymt industriprocessat och massor av tillsatser.

Kampen för att rädda den lilla matgästen från syntetiska kroppsfrämmande ämnen tog fart. Än idag vet vi inte vad som händer med våra kära barns kroppar när de äter färdigmat. Den sammantagna dos av tillsatser kan vissa dagar bli stor. Man debatterar idag om cocktaileffekten vid blandning av många E-nummer. Verksamheten bygger på min och mina medarbetares vilja, engagemang, kreativitet och kunskap. Vi kan inte tänka oss något härligare än att få arbeta med och tillaga bra råvaror, lära oss om deras ursprung och hur vi hanterar dem bäst.

För oss är det lika viktigt att sätta fokus på Moder Jords hälsa som vår egen. Verksamhet drivs av en kärlek till varsamt producerade råvaror och till arbetet med att presentera dem för andra. Genom vårt arbete vill vi göra sambandet tydligt mellan vår miljö och vad vi äter.

Carola Magnusson
Grundare och VD